Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

SK-Isännöintipalvelu Oy (Y-tunnus: 1022974-9)
Keskustie 14
44800 Pihtipudas

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Enni Lahtinen
Puhelin +358 45 864 4686
Sähköposti enni.lahtinen@saaninkoski.fi

REKISTERIN NIMI

SK-Isännöintipalvelu Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt SK-Isännöintipalvelu Oy:n asiakkaaksi tai ostanut SK-Isännöintipalvelu Oy:stä tavaraa / palveluita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on SK-Isännöintipalvelu Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää SK-Isännöintipalvelu Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. SK-Isännöintipalvelu Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan SK-Isännöintipalvelu Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

SK-Isännöintipalvelu Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä SK-Isännöintipalvelu Oy:n asiakaspalveluun sähköpostitse isannointi@saaninkoski.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan SK-Isännöintipalvelu Oy:n käytössä, paitsi SK-Isännöintipalvelu Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta SK-Isännöintipalvelu Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole SK-Isännöintipalvelu Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää SK-Isännöintipalvelu Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee SK-Isännöintipalvelu Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.